• Адрес
  • с. Равен, община Момчилград, област Кърджали
 
  • Email
  • info-909612@edu.mon.bg
 
  • Телефон
  • +359 88 536 8897
Петък, 10 Май 2024 10:12

Ден на Европа

  Учениците и учителите от ОУ "Васил Левски" взеха участие в отбелязването на Денят на Европа и Денят на ученическото самоуправление.

 Учениците от четвърти клас с г-жа Сема Хаджиосман представиха презентация на тема "Денят на Европа". Те ни запознаха на какво е посветен денят и страните на Европейският съюз. Учениците с г-жа Несрин Ахмед ни запознаха с многообразието на европейските езици. Изслушаха произношението на изречения за поздрав и запознанство на различните европейски езици.

  По инициатива на ученическия съвет учениците се включиха в деня на ученическото самоуправление. Класните стаи бяха превърнати в оживени учебни пространства, в които учениците поеха ролите на учители за един ден и споделиха знанията си със своите връстници по български език и литература, компютърно моделиране и информационни технологии, английски език, физическо възпитание и спорт, музика и други. 

 

 

Прочетена 176 пъти