• Адрес
  • с. Равен, община Момчилград, област Кърджали
 
  • Email
  • info-909612@edu.mon.bg
 
  • Телефон
  • +359 88 536 8897

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2023/2024 г.

Loading...