• Адрес
  • с. Равен, община Момчилград, област Кърджали
 
  • Email
  • info-909612@edu.mon.bg
 
  • Телефон
  • +359 88 536 8897

Правила за организиране и провеждане на образователен процес и работа през учебната 2020-2021 година в условия на Covid - 19

Loading...