• Адрес
  • с. Равен, община Момчилград, област Кърджали
 
  • Email
  • info-909612@edu.mon.bg
 
  • Телефон
  • +359 88 536 8897

Обществен съвет - състав

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, СЕЛО РАВЕН

СЪСТАВ:

  1. Рахиме Исмаил Раиф –         председател
  2. Хатидже Фахри Юмер – член
  3. Тюркян Фахри Мехмедемин – член
  4. Себагюл Исмаил Азис - член
  5. Исмаил Алиосман Мюмюн - член