• Адрес
  • с. Равен, община Момчилград, област Кърджали
 
  • Email
  • info-909612@edu.mon.bg
 
  • Телефон
  • +359 88 536 8897
Понеделник, 23 Октомври 2023 14:14

Действия на педагогическия и непедагогическия персонал при наводнение

 Действия на педагогическия и непедагогическия персонал при наводнение.

 

 

Прочетена 169 пъти