• Адрес
  • с. Равен, община Момчилград, област Кърджали
 
  • Email
  • info-909612@edu.mon.bg
 
  • Телефон
  • +359 88 536 8897
Петък, 14 Юни 2024 13:33

Довиждане, училище!

  Дойде краят на учебната година и за учениците от четвърти, пети и шести клас, а за четвърти клас преминаване в прогимназиален етап на образование. Всички ученици с отличен успех получиха грамоти и награди.

  Празничният ден започна с музикално-литературна програма на четвъртокласниците. След тях следваше забавната част с викторина, състезание за откриване на думи в текст, разшифроване на анаграми, подреждане на изречения в текст на английски език. 

  Накрая празникът приключи с  публичната изява на групата за Занимания по интереси "Пламъци на сцената" с ръководител Рукие Аптула.

  ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ!

 

Прочетена 199 пъти