• Адрес
  • с. Равен, община Момчилград, област Кърджали
 
  • Email
  • info-909612@edu.mon.bg
 
  • Телефон
  • +359 88 536 8897
Вторник, 30 Април 2024 13:34

Действия на педагогическия, непедагогическия персонал и учащите се при земетресение.

  На 29.04.2024 г., се проведе общоучилищно мероприятие - Действия на педагогическия , непедагогическия персонал и на учащи се при земетресение.

   Председателят на ученическият съвет Илайда Юсеин от седми клас припомни основните правила за поведение  и действие  при земетресение.

 

 

 

Прочетена 266 пъти